Захищена пошта
- Накладення ЕЦП
- Зчитування ЕЦП
- Шифрування листів
Магазин ІВК
- Вікно замовлень і покупок сервісів ІВК
- Історія замовлень
- Електронна комерція
ЗвітОператор
Звітність в режимі єдиного вікна
- Формування звітів
- Зберігання звітів
- Відправка звітів в держ. органи
Intranet
Система управління підприємством
- Зручний доступ до корпоративних даних
- Координація роботи персоналу
- Гнучкий рівень взаємодії

Электронные ключи, электронная цифровая подпись, ЭЦП - АЦСК ИВК

Акредитований центр
сертифікації ключів «ІВК»

 • Контакти наших представництв
 • Автор електронного документа

  Фізична або юридична особа, яка створила електронний документ.

 • Акредитація

  Процедура документального засвідчення компетентності центра сертифікації ключів здійснювати діяльність, пов'язану з обслуговуванням посилених сертифікатів ключів.

 • Блокування сертифіката ключа

  Тимчасове зупинення чинності сертифіката ключа.

 • Компрометація особистого ключа

  Будь-яка подія та/або дія, що призвела або може призвести до несанкціонованого використання особистого ключа.

 • Криптографічний захист

  Вид захисту, яка реалізується за допомогою перетворень інформації з використанням спеціальних даних (ключових даних) з метою приховування (або відновлення) змісту інформації, підтвердження її справжності, цілісності, авторства тощо

 • Особистий ключ

  Параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису, доступний тільки підписувачу.

 • Надійний засіб електронного цифрового підпису

  Засіб електронного цифрового підпису, що має сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації. Підтвердження відповідності та проведення державної експертизи цих засобів здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

 • Обов'язковий реквізит електронного документа

  Обов'язкові дані в електронному документі, без яких він не може бути підставою для його обліку і не матиме юридичної сили.

 • Відкритий ключ

  Параметр криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису, доступний суб'єктам відносин у сфері використання електронного цифрового підпису. Будь-яка подія та/або дія, що призвела або може призвести до несанкціонованого використання особистого ключа

 • Підписант

  Параметр криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису, доступний суб'єктам відносин у сфері використання електронного цифрового підпису.

 • Регламент роботи акредитованого центру сертифікації ключів

  Нормативний документ, який визначає організаційні, технічні та інші умови діяльності акредитованого центру сертифікації ключів під час надання послуг електронного цифрового підпису.

 • Сертифікат відкритого ключа (сертифікат ключа)

  Документ, виданий центром сертифікації ключів, який засвідчує чинність і належність відкритого ключа підписанта.
  Сертифікати ключів можуть розповсюджуватися в електронній формі або у формі документа на папері та використовуватися для ідентифікації особи підписувача.

 • Засіб електронного цифрового підпису

  Програмне забезпечення, програмно-апаратний або апаратний пристрій, призначені для генерації ключів, накладення та/або перевірки електронного цифрового підпису.

 • Віддалений пункт реєстрації

  Представництво (філія, підрозділ) акредитованого центру, яке здійснює реєстрацію підписувачів.

 • Посилений сертифікат відкритого ключа (посилений сертифікат ключа)

  Сертифікат ключа, який відповідає вимогам Закону України «Про електронний цифровий підпис» № 852-IV від 22.05.2003 ", виданий акредитованим центром сертифікації ключів, засвідчувальним центром, центральним засвідчувальним органом.

 • Послуги електронного цифрового підпису

  Надання у користування засобів електронного цифрового підпису, допомога при генерації відкритих та особистих ключів, обслуговування сертифікатів ключів (формування, розповсюдження, скасування, зберігання, блокування та поновлення), надання інформації щодо чинних, скасованих і блокованих сертифікатів ключів, послуги фіксування часу, консультації та інші послуги, визначені Законом України "Про електронний цифровий підпис" № 852-IV від 22.05.2003.

 • Електронний підпис

  Дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов'язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних.

 • Електронний цифровий підпис

  Вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа.